เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เพอร์เฟค โอเอ สุราษฏร์ธานี จำกัด คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบบริหารจัดการงานเอกสาร ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำหลายแห่งทั่วประเทศไทย ให้ดูแลระบบงานเอกสารและการใช้เครื่องใช้สำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร เรามีระบบถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ที่สามารถให้บริการถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน ส่งแฟกซ์ และสแกนภาพ ทั้งสีและขาวดำ เครื่องโรเนียวระบบดิจิตอล ขายไขและหมึกเครื่องโรเนียว เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล และเครื่องถ่ายแบบแปลนหลายรุ่น จำนวนมากที่สามารถรองรับความต้องการขององค์กรท่าน
บริษัท เพอร์เฟค โอเอ สุราษฏร์ธานี จำกัด มีทีมงานที่ให้บริการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการงานเอกสารที่คุณเผชิญอยู่ รับฟังความต้องการของคุณ เพื่อวางรูปแบบโครงสร้างระบบงานเอกสารพร้อมเลือกสรรเครื่องใช้สำนักงานที่เหมาะสมกับความต้องการ นั่นรวมถึงการเชื่อมเครือข่ายการใช้งานให้ครอบคลุมทุกแผนก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร
บริษัท เพอร์เฟค โอเอ สุราษฏร์ธานี จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการ เครื่องใช้สำนักงาน Canon,Kyocera,Xerox, เครื่องพิมพ์สำเนาระะบบดิจิตอล Riso และจำหน่ายขายส่งกระดาษดับเบิ้ลเอ AA
 

มาตรฐานของเรา

บริษัท เพอร์เฟค โอเอ สุราษฏร์ธานี จำกัด ตระหนักถึงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบ และยึดแนวนโยบายประหยัด คุ้มค่าการลงทุนให้ตรงกับระดับการใช้งานขององค์กรท่าน